Atlantis - nieuwsbrief januari 2016

Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van ontwikkelingen en zaken die spelen omtrent Atlantis, hét platform voor collectiebeheer en portaalbouw.

Gelukkig nieuwjaar!

Directie en personeel van DEVENTit wensen u een gezond en gelukkig 2016 toe. Wij danken u hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen en zien uit naar een continuering en verdieping van onze relatie.


Met deze nieuwsbrief willen wij terugblikken op 2015 en aan u de plannen voor Atlantis in 2016 bekend maken.

Nieuwe Atlantis klanten

In 2015 maakten de onderstaande organisaties de keuze voor Atlantis:
 • Heemkring Heidebloemke
 • Stadsarchief Oss
 • KNMP
 • Watersnoodmuseum
 • Stadsarchief Almelo
 • Re-Spectrum Hardenberg
 • Erfgoed Leiden 
 • Gemeente Zandvoort
 • Zuid-Afrika Huis
 • Paleis het Loo
 • Gemeentearchief Goes
 • Nederlands Instituut Militaire Historie
 • Aegon N.V.
 • Openbare Bibliotheek Brugge
 • Gemeentearchief Delft
 • Stadsarchief Schiedam
Wij danken hen hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen en zien uit naar een langdurige en vruchtbare samenwerking.

Roadshows

In het eerste en tweede kwartaal van 2016 zullen er weer diverse roadshows worden georganiseerd. Dit gebeurt bij u in de regio. Tijdens een roadshow informeren en presenteren wij over de diverse nieuwe ontwikkelingen die er zijn geweest en die zullen komen. 

Atlantis Roadmap

De ontwikkeling aan Atlantis heeft in 2015 niet stilgestaan.

De volgende nieuwe modulen en diensten zijn beschikbaar gekomen:

 • Responsive publieksomgeving
 • Schermbouwer
 • Elastic Search
 • Generieke E-Depot Dienst
 • Thesauri en Linked Open Data
 • Dynamische velden
 • Spectrum ondersteuning
 • Vernieuwde MijnAdres website

In 2016 komen daarbij de volgende modulen en diensten beschikbaar:

 • Open Data Component
 • Crowdsourcing
 • Scanning on Demand
 • Procesbeheer
 • Full Audit Trail
 • Archeologie
 • CIBIS

Met deze ontwikkelingen wordt de roadmap, die in 2014 is vastgesteld als ambitie om te realiseren binnen Atlantis, afgerond. Daarmee is Atlantis onbetwist een leidend product geworden op het gebied van volledig webbased collectiebeheer en portaalbouw.

Dit is dus niet alleen interessant voor gebruikers van Atlantis. Het is een uitstekende mogelijkheid om inspiratie op te doen over wat collectiebeheer en portaalbouw anno 2016 u kunnnen bieden. Over de datums en plaatsen van de roadshows zullen wij u binnenkort nader informeren.

Gebruikersgroep

De gebruikersgroep van Atlantis komt op 9 februari 2016 samen bij het Stadsarchief Rotterdam. U kunt zich hiervoor aanmelden bij hjveenema@deventit.nl


Gebruikers van Atlantis worden hier nog separaat voor uitgenodigd. Wij hopen op uw komst om zo met u van gedachten te kunnen wisselen over alle zaken die u en Atlantis aangaan.


Voor de gebruikers van Atlantis is een forum beschikbaar op de website van DEVENTit. Bent u nog geen lid? Dan kunt u dat aanvragen door een e-mail te sturen naar support@deventit.nl

Op het forum kunt u informatie vinden over de ontwikkelingen rond Atlantis en release notes en kunt u als gebruikers van Atlantis onderling informatie en ervaringen uitwisselen.

Klanttevredenheid

Het is voor ons belangrijk dat u als gebruiker van Atlantis tevreden bent over de producten en diensten van Atlantis. 


Onze producten en diensten moeten hiervoor aansluiten bij uw verwachtingen en wensen. 


Om dit in kaart te brengen zullen wij deze maand een klanttevredenheidsonderzoek starten. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kunnen wij Atlantis en onze dienstverlening verder verbeteren. 


Wij hopen op uw medewerking.

Nieuwe doelgroepen

In 2016 zal Atlantis geschikt gemaakt worden als volledig webbased oplossing voor collectiebeheer en portaalbouw voor musea en archeologie.


Voor beide doelgroepen loopt een pilot om de functies, inrichting en rapportages toe te spitsen op het gebruik voor archeologische en museale collecties.


Ook zal het CIBIS product voor de administraties van crematoria en begraafplaatsen als een module in Atlantis ondergebracht worden. Het voeren van deze administraties wordt dan volledig webbased en multimediaal.

 
Dit bericht is verzonden door pdiermen@deventit.nl naar PDiermen@DeventIT.nl
Niet geïnteresseerd? Schrijf u uit | Update uw profiel
DEVENTit B.V. | Energieweg 11a, Postbus 60, 3750 GB Bunschoten. Tel: (0)33 2992277.