Print Icon
 

2014/1. hírlevél

Tisztelt Ügyfelem!

Remélem, hogy Önnek is pihenéssel telt a karácsony és a szilveszter után újult erővel indulhat cégének felvirágoztatása. Szeretnék ebben segítségére lenni azzal, hogy aktuális pályázati híreket továbbra is elküldöm Önnek, kérdéseire válaszolva pedig együtt megtaláljuk az Önnek leginkább megfelelő pályázati lehetőségeket. Az év elején az intézményrendszer átalakulása miatt kevés pályázat várható, de azt követően bizonyára sok olyan lehetőség lesz, mely a hazai kis- és középvállalkozói szektor számára hasznos lehet.


Az aktuális hírlevélhez jó olvasgatást kívánok!

Üdvözlettel: Baksa Eszter


Mi az a projektmenedzsment, szüksége van-e rá?

Amennyiben Önnek nyertes pályázata van, úgy a támogatás felhasználásról meghatározott időközönként jelentést kell beadni a pályázat kiíró / ellenőrző szervezet felé. Ez általában két módon történik:

  1. A kifizetési kérelemben a konkrét számlákat nyújtjuk be, alátámasztó dokumentumként arra, hogy a támogatást megfelelő módon használtuk fel. Ez alapján utalják az elnyert támogatási összeget.
  2. A projekt előrehaladási jelentésekben a projekt szakmai tartalmáról, vagyis az általunk meghatározott célokról és mutatókról számolunk be (pl. építési beruházás esetén mely munkanemek készültek el, képzés esetén a jelentkezési lapok és a képzésről szóló összefoglaló, stb.).

Ha még nincs nyertes pályázata, de hamarosan pályázni kíván, mindenképpen érdemes pályázatírót választania, aki a fenti munkafázisokat is elvégzi és ezért további pénzt nem kér - remélem, hogy ez is erősíti abban, hogy engem válasszon a jövőbeni pályázataihoz.


Aktuális pályázatok

Számok

Visszatekintve a 2013-asévre én is elkészítettem cégem üzleti tervét, meghatároztam a következőévre vonatkozó elérendő célokat. Nos, örömmel állíthatom, hogy magasra tettem a lécet: eddig összesen 780 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertem ügyfeleim részére!


Ügyfeleim kérdezték

Kérdés: Magánszemélyként lehet-e pályázni? Válasz: Igen. Vannak olyan pályázatok, melyek megengedik, hogy magánszemélyként nyújtsa be a pályázatot, például a most elérhető Dohánybolt / Trafik pályázat is ilyen - azonban ennél is megkövetelik, hogy a koncessziós jog elnyerése után valamilyen vállalkozási formában (egyéni vállalkozóként, betéti társaságként, korlátolt felelősségű társaságként) működtesse a trafikot. Bizonyos pályázatokra viszont csak vállalkozások vagy meghatározott non-profit, költségvetési szervek adhatnak be pályázatot.


TÁMOP pályázatok - újabb örömhírek
TÁMOP

Korábbi hírlevelemben már beszámoltam arról, hogy 6 pályázatom nyert a "Hazai testvériskolai kapcsolatok kialakítása" című pályázaton. A résztvevőknek lehetősége volt a "Nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása" című pályázaton is indulni. Két iskola vállalkozott erre, most pedig örömmel értesítek mindenkit, hogy mindkét iskola a maximális 17 millió forintos támogatást nyerte el, így erősödnek a szlovák és román testvériskolai kapcsolatok. Ez azt jelenti, hogy az összes beadott TÁMOP pályázatunk nyert! Sikerükhöz gratulálok, a gyerekeknek pedig jó szórakozást kívánok!


Mi az a faktoring?

Debt-Invest Zrt.

A szállító és vevő közötti kereskedelmi megállapodásban meghatározott, fizetési haladékkal (30-90 nap) rendelkező számlaköveteléseknek ellenérték fejében harmadik félre – a faktorra – történő engedményezése. A faktoring kiváló finanszírozási eszköz a kereskedelem területén működő nyitvaszállítási és halasztott fizetési formában történő értékesítést vállaló cégek számára.

A Debt-Invest Zrt. tevékenysége elsősorban a klasszikus faktoring műveletekből áll, melynek keretében ügyfelei  le nem járt követeléseitvásárolják meg 30-90 napos futamidővel. Ennek során a vevők, mint Kötelezettek által elfogadott és teljesítési igazolásukkal ellátott számlák alapján a szállító, mint Engedményező részére a faktorálás tényét tartalmazó Engedményezési értesítés kötelezett általi átvételét követő 3 banki napon belül kifizetik a számla értékének 80-90 %-át. Amikor a kötelezett kifizeti a Debt-Invest Zrt.-nek a számla teljes ellenértékét, akkor számolnak el a fennmaradó 10-20 %-kal, mégpedig úgy,hogy a költségeik levonása után fennmaradó összeget továbbutalják az Engedményező felé.Pályázatok - Pályázzatok a Facebook -on is