Waardengedreven dialoog over schaarse tijd

Dialoog als methode om problemen op te lossen staat recht overeind. In deze update staat die dialoog centraal. Een paper verdiept nieuwe perspectieven en ervaringen. Twee blogs gaan in op het benodigde leiderschap.

Ik wens je weer inspirerende leeservaringen en balans toe! Hartelijke groet - Maarten

Waardengedreven dialoog over schaarse tijd

Vraag het gratis paper aan

Choose your battles

Hart, hoofd en handen